Text

"Kvinnan likställes med män i statstjänst" - artikel Nya Dagligt Allehanda 1921

Dagstidningen Nya Dagligt Allehanda skriver om en statlig utredning som föreslår att Sveriges kvinnor, i princip, ska likställas med männen inom den statliga förvaltningen. Samma år som artikeln publicerades fick Sveriges kvinnor första gången rösta i allmänna och lika val.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

Kvinnlig rösträtt anno 1916

Kvinnlig rösträtt anno 1916

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Offentligt möte 1917 angående kvinnlig rösträtt

Program vid de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte i Stockholm den 18 och 19 juni 1909

Program vid de svenska kvinnornas första allmänna rösträttsmöte i Stockholm den 18 och 19 juni 1909

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905