Text
Författare: Anderberg, Judith. Stockholms stadsarkiv

Ansökningshandling, mikroskopist Judith Anderberg söker jobb vid Slakthuset 1911

Mikroskopistens roll vid slakten var att studera slaktdjurens blod och kött med mikroskop för att kontrollera att köttet var i godkänt skick och fritt från sådant som t ex trikiner och tuberkulos.

Det är okänt huruvida Anderberg fick jobbet. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad