Text

Polisutredning med anledning av att Viktor Julius Stempel, 30, ansökt om svensk medborgarrätt

Enligt polisrapporten var Stempel österrikisk undersåte, men hade växt upp i Ryssland. Vid 16-17 års ålder hade han och hans föräldrar övergått från den "mosaiske", d.v.s. judiska religionen till den protestantiska. Stempel komfirmerade sig ungefär samtidigt i Rumänien. 

Stempel hade vidare avlagt examen på Tekniska högskolan i Wien och studerat statsvetenskap i Bonn innan han fått anställning på faderns kontor i Düsseldorf 1908, vars firma sysslade med export av spannmål och foderämnen. Stempel hade fungerat som "prokurist" och för firmans räkning "vidtagit resor till de flesta nationer i Europa".

I och med första världskrigets utbrott hade Stempel kommit till Stockholm den 9 november 1914 för att därifrån upprätthålla kontakten mellan huvudkontoret i Tyskland och firmans verksamhet i Ryssland och Finland. 

Vill du veta mer om Stempel? Läs hela polisutredningen.

1917 bodde Stempel på Riddargatan 14 i 3 rum och kök.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ansökan om svenskt medborgarskap - polisens utlåtande 1914

Ansökan om svenskt medborgarskap - polisens utlåtande 1914

Georges Vestarusa från Persien passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Georges Vestarusa från Persien passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Nicola Rodsjanco, politisk flykting från Charkow, passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Nicola Rodsjanco, politisk flykting från Charkow, passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Polisrapport angående Anderschan Sejenetdinoffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisrapport angående Anderschan Sejenetdinoffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående Salomon Magaliffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående Salomon Magaliffs ansökan om svenskt medborgarskap - 1914

Polisutlåtande angående den ryska barberaren Wichmanns ansökan om svenskt medborgarskap

Polisutlåtande angående den ryska barberaren Wichmanns ansökan om svenskt medborgarskap

Polisutlåtande angående italienaren Bellios ansökan om svenskt medborgarskap 1914

Polisutlåtande angående italienaren Bellios ansökan om svenskt medborgarskap 1914

Polisutlåtande över Viktor Stempels ansökan om att bedriva handel i Sverige

Polisutlåtande över Viktor Stempels ansökan om att bedriva handel i Sverige

Sara Moseki från Persien passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

Sara Moseki från Persien passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen