Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisutredning med anledning av att Viktor Julius Stempel, 30, ansökt om svensk medborgarrätt

Enligt polisrapporten var Stempel österrikisk undersåte, men hade växt upp i Ryssland. Vid 16-17 års ålder hade han och hans föräldrar övergått från den "mosaiske", d.v.s. judiska religionen till den protestantiska. Stempel komfirmerade sig ungefär samtidigt i Rumänien. 

Stempel hade vidare avlagt examen på Tekniska högskolan i Wien och studerat statsvetenskap i Bonn innan han fått anställning på faderns kontor i Düsseldorf 1908, vars firma sysslade med export av spannmål och foderämnen. Stempel hade fungerat som "prokurist" och för firmans räkning "vidtagit resor till de flesta nationer i Europa".

I och med första världskrigets utbrott hade Stempel kommit till Stockholm den 9 november 1914 för att därifrån upprätthålla kontakten mellan huvudkontoret i Tyskland och firmans verksamhet i Ryssland och Finland. 

Vill du veta mer om Stempel? Läs hela polisutredningen.

1917 bodde Stempel på Riddargatan 14 i 3 rum och kök.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad