Kvinnor med sjalett och förkläde står uppställda framför spårvagnar
Text
Författare: Yngwe, Sven. Spårvägsmuseet

Från vagnstäderskor till förare : spårvägskvinnor i 85 år

Artikeln handlar om kvinnors arbetssituation inom Stockholms Spårvägar. När trafiken startade i slutet av 1800-talet anställdes kvinnor för kontorsarbete och som vagnstäderskor. Under andra världskriget anställdes kvinnor som konduktörer för att tillfälligt ersätta de män som gjorde militärtjänst. Vid krigsslutet blev det möjligt för kvinnor att få fast anställning. Inte förrän på 1950-talet anställdes de första kvinnorna som förare av bussar och spårvagnar. På bilden, som tillhör Stadsmuseet, syns vagnmästare Edlund. I mitten rakt under Edlund står Hilma Karolina Åberg. På hennes vänstra sida Alma Lindberg. Bilden bör vara tagen senast under 1906 då Hilma Karolina Åberg fick barn i januari 1907.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad