Text

Motion rörande behovet av fler barnkrubbor - stadsfullmäktige 1942

Valborg Svensson (Sveriges Kommunistiska Parti) motionerar här om att fler barnkrubbor borde inrättas om kvinnor ska kunna delta i yrkeslivet, vilket det finns behov av enligt motionären, när så många män inkallats till beredskapsarbete på grund av kriget.

Barnkrubborna var sin tids motsvarighet till dagens förskolor eller dagis. Enligt Svensson fanns när motionen skrevs 34 barnkrubbor i Stockholm med plats för 1974 barn. H. S. B. hade dessutom 14 "lekstugor" med 500 platser.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Adolf Fredriks församlings barnkrubba – spädbarnsavdelningen 1932

Adolf Fredriks församlings barnkrubba – spädbarnsavdelningen 1932

Fem små barn sitter vid bord på låga barnstolar i Engelbrekts barnkrubba, Valhallavägen 9.

Fem små barn sitter vid bord på låga barnstolar i Engelbrekts barnkrubba, Valhallavägen 9.

Gruppbild av barn och barnsköterskor i trädgården till Kungsholmens västra barnkrubba.

Gruppbild av barn och barnsköterskor i trädgården till Kungsholmens västra barnkrubba.

Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – inskrivningsbok för Nils Fredrik 1901

Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – inskrivningsbok för Nils Fredrik 1901

Kungsholms barnkrubba

Kungsholms barnkrubba

Ritning till barndaghem i Årsta 1946 (förskolan Sköntorpsgården)

Ritning till barndaghem i Årsta 1946 (förskolan Sköntorpsgården)

Stadgar för Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – 1869

Stadgar för Jakob och Johannes församlingars barnkrubba – 1869

Valhallavägen 9, Föreningen Engelbrekts Barnavårds- och Husmodersskola/Engelbrekts barnkrubba(daghem). Spjälsängar och spädbarn på balkongen

Valhallavägen 9, Föreningen Engelbrekts Barnavårds- och Husmodersskola/Engelbrekts barnkrubba(daghem). Spjälsängar och spädbarn på balkongen