Text
Författare: Svensson, Valborg (1903-?). Stockholms stadsarkiv

Motion rörande behovet av fler barnkrubbor - stadsfullmäktige 1942

Valborg Svensson (Sveriges Kommunistiska Parti) motionerar här om att fler barnkrubbor borde inrättas om kvinnor ska kunna delta i yrkeslivet, vilket det finns behov av enligt motionären, när så många män inkallats till beredskapsarbete på grund av kriget.

Barnkrubborna var sin tids motsvarighet till dagens förskolor eller dagis. Enligt Svensson fanns när motionen skrevs 34 barnkrubbor i Stockholm med plats för 1974 barn. H. S. B. hade dessutom 14 "lekstugor" med 500 platser.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad