Huvuden på människor i en folkmassa
Text

Förvärvsarbetande befolkning efter yrken

Statistik. Förvärvsarbetande befolkning i Stockholm efter yrken vart femte resp varje år.