Sök

Sökresultat

17 träffar på Avfallshantering

Överståthållarämbetets anslag om köksavfall

Överståthållarämbetets anslag om köksavfall

Skrifvelse till Kongl. Öfverståthållare-embetet från Stockholms Fastighetsegare-förening, angående renhållning af hufvudstadens gator och allmänna platser

Skrifvelse till Kongl. Öfverståthållare-embetet från Stockholms Fastighetsegare-förening, angående renhållning af hufvudstadens gator och allmänna platser

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Kungörelse. Enär, enligt hvad stadens Drätselkommission hos Öfver-ståthållare-embetet anmält, fyllningsämnen icke vidare kunna emottagas vid södra ändan af Kungsholmstorget,...Stockholm den 8 september 1859.

Kungörelse. Enär, enligt hvad stadens Drätselkommission hos Öfver-ståthållare-embetet anmält, fyllningsämnen icke vidare kunna emottagas vid södra ändan af Kungsholmstorget,...Stockholm den 8 september 1859.

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisen – ”svartnade degrester” och ”föroreningar af råttor” i bageri - 1920

Hälsopolisen – ”svartnade degrester” och ”föroreningar af råttor” i bageri - 1920

Brev om sanitära problem vid Liljeholmen

Brev om sanitära problem vid Liljeholmen

Uppmaning till allmänheten rörande renhållningsarbetare

Uppmaning till allmänheten rörande renhållningsarbetare

Anslag om Folkguano, Stockholm 1/12 1887

Anslag om Folkguano, Stockholm 1/12 1887

Flugmötet på Mälartorget 1841

Flugmötet på Mälartorget 1841

Stadens sopor : tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975 / Ylva S. Sjöstrand

Stadens sopor : tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975 / Ylva S. Sjöstrand

Stockholms renhållningsväsen / F. G. F. Wallander

Stockholms renhållningsväsen / F. G. F. Wallander

Södermalmsbor åläggs sopsortera köksavfallet - avfallet ska bli svinföda

Södermalmsbor åläggs sopsortera köksavfallet - avfallet ska bli svinföda

Svinmatskärl för sopsortering av köksavfall

Svinmatskärl för sopsortering av köksavfall

Hammarby sjöstad - en unik miljösatsning i Stockholm

Hammarby sjöstad - en unik miljösatsning i Stockholm

Med Fredrika Bremer och flyttkärra i 1800-talets Stockholm / Bengt Järbe

Med Fredrika Bremer och flyttkärra i 1800-talets Stockholm / Bengt Järbe

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.