Omslagsbild Stadens sopor
Litteraturtips

Stadens sopor : tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975 / Ylva S. Sjöstrand

Stockholms sophantering har sett olika ut under olika tider. Ibland har soporna tagits tillvara för att till exempel bli djurmat eller gödsel. Under andra perioder har soporna eldats upp. Den här avhandlingen handlar främst om 1900-talets sophantering och hur den speglar samhällets rådande värdenormer. Boken avslutas med en käll-och litteraturförteckning samt en sammanfattning på engelska. 320 sidor.

Innehåll
Tabeller, diagram, figurer
Förord
Inledning
Gödsel och skräp
Avfall som svinmat
Från resurs till belastning
Sopexplosion och kretsloppstänkande
Oljekris och miljökrav
Avfallsregimer och regimskiften
Appendix
Summary
Noter
Källor och litteratur

Information om bokens författare och utgivning

Har du frågor om boken?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.