Beskrivning av hälsopolisens verksamhet i Stockholm från år 1878 till år 1928.
Text
Författare: Herrlin, Magnus, Hälsopolisen, Hälsovårdsnämnden. Stadsmuseet i Stockholm

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

1878 fick Stockholm en ny bestämmelse om hälsoskydd, en så kallad hälsovårdsstadga. Samtidigt inrättades den så kallade Hälsopolisen under Hälsovårdsnämnden. Hälsopolisen hade till uppgift att genom kontroll och rådgivning förbättra hygienen inom bland annat djurhållning, produktion och försäljning av livsmedel, bostäder, allmänna lokaler, avlopps- och avfallshantering.

I redogörelsen kan man bland annat läsa om åtgärder för förgörande av ohyra, råttorna och deras utrotning samt kontroller av rak- och friserstugor, natthärbergen, samlingslokaler, renhållning, livsmedel med mera.

Det skannade bokexemplaret har tillhört författaren Per Anders Fogelström. Han har också publicerat sidorna 46 och 62 i antologin "Okänt Stockholm", som kom ut 1967.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad