Beskrivning av hälsopolisens verksamhet i Stockholm från år 1878 till år 1928.
Text

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

1878 fick Stockholm en ny bestämmelse om hälsoskydd, en så kallad hälsovårdsstadga. Samtidigt inrättades den så kallade Hälsopolisen under Hälsovårdsnämnden. Hälsopolisen hade till uppgift att genom kontroll och rådgivning förbättra hygienen inom bland annat djurhållning, produktion och försäljning av livsmedel, bostäder, allmänna lokaler, avlopps- och avfallshantering.

I redogörelsen kan man bland annat läsa om åtgärder för förgörande av ohyra, råttorna och deras utrotning samt kontroller av rak- och friserstugor, natthärbergen, samlingslokaler, renhållning, livsmedel med mera.

Det skannade bokexemplaret har tillhört författaren Per Anders Fogelström. Han har också publicerat sidorna 46 och 62 i antologin "Okänt Stockholm", som kom ut 1967.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen – smutsig transport av hästkött 1907

Hälsopolisen – smutsig transport av hästkött 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”råttsmuts” och ”spindelväf” i matbutik - 1920

Hälsopolisen – ”råttsmuts” och ”spindelväf” i matbutik - 1920

Hälsopolisen – ”svartnade degrester” och ”föroreningar af råttor” i bageri - 1920

Hälsopolisen – ”svartnade degrester” och ”föroreningar af råttor” i bageri - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsovårdsnämndens duvfångare i Stockholm

Hälsovårdsnämndens duvfångare i Stockholm

Hälsovårdsnämndens duvfångare i Stockholm

Hälsovårdsnämndens duvfångare i Stockholm

Medeltida råttkranium

Medeltida råttkranium

Okänt Stockholm : en antologi / [utgiven av] Per Anders Fogelström

Okänt Stockholm : en antologi / [utgiven av] Per Anders Fogelström

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth