Text

Hälsopolisen – ”svartnade degrester” och ”föroreningar af råttor” i bageri - 1920

Jens Isacksson, som hade ett bageri på Vollmar Yxkullsgatan 22, anmäldes av Hälsopolisen för bristande hygien och ordning i bageriet.

I arbetsrummet voro plankor, å vilka bröd placerats för jäsning, belagda med betydande lager af gamla svartnade degrester och föroreningar af råttor, och på golvet lågo samlingar af råttsmuts.”

Hälsopolisen, som låg under Hälsovårdsnämnden, inrättades 1878 då Stockholms fick en ny hälsovårdsstadga. Hälsopolisen hade till uppgift att se till att hälsovårdslagarna följdes. Syftet var att genom kontroll och rådgivning förbättra hygienen på en rad olika områden som bl.a. djurhållning, produktion och försäljning av livsmedel, bostäder, allmänna lokaler, avlopps- och avfallshantering.

Läs mer om förhållandena i Jens Isackssons bageri i dokumentet till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen – smutsig transport av hästkött 1907

Hälsopolisen – smutsig transport av hästkött 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”råttsmuts” och ”spindelväf” i matbutik - 1920

Hälsopolisen – ”råttsmuts” och ”spindelväf” i matbutik - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Osunda bostäder i Stockholm 1878-1895

Osunda bostäder i Stockholm 1878-1895