Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hälsopolisen – ”svartnade degrester” och ”föroreningar af råttor” i bageri - 1920

Jens Isacksson, som hade ett bageri på Vollmar Yxkullsgatan 22, anmäldes av Hälsopolisen för bristande hygien och ordning i bageriet.

I arbetsrummet voro plankor, å vilka bröd placerats för jäsning, belagda med betydande lager af gamla svartnade degrester och föroreningar af råttor, och på golvet lågo samlingar af råttsmuts.”

Hälsopolisen, som låg under Hälsovårdsnämnden, inrättades 1878 då Stockholms fick en ny hälsovårdsstadga. Hälsopolisen hade till uppgift att se till att hälsovårdslagarna följdes. Syftet var att genom kontroll och rådgivning förbättra hygienen på en rad olika områden som bl.a. djurhållning, produktion och försäljning av livsmedel, bostäder, allmänna lokaler, avlopps- och avfallshantering.

Läs mer om förhållandena i Jens Isackssons bageri i dokumentet till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad