Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Maré, S. de. Stadsmuseet i Stockholm

Kungörelse. Enär, enligt hvad stadens Drätselkommission hos Öfver-ståthållare-embetet anmält, fyllningsämnen icke vidare kunna emottagas vid södra ändan af Kungsholmstorget,...Stockholm den 8 september 1859.

I denna kungörelse från överståthållarämbetet förbjuder man dumpning av så kallade fyllningsämnen på Kungsholmstorg. Fyllningsämnen var till exempel grus och sten, inte "vanliga sopor". De som ertappas med att slänga avfall på platsen riskerar att få böta flera riksdaler. 1 sida.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad