Text
Författare: Hälsopolisen, Hälsovårdsnämnden. Stockholms stadsarkiv

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Ferdinand Wallberg, som drev ett bageri vid S:t Eriksplan, hade fått en tillsägelse av den så kallade Hälsopolisen för bristande hygien vid hantering av brödet i bageriet. Orsaken var att han

”[…] på gården därstädes omkring 4 meter från afträdena låtit utsätta nybakat bröd för svalning utan att brödet på något sätt var skyddat från förorening.”

 Hälsopolisen, som låg under Hälsovårdsnämnden, hade till uppgift att genom kontroll och rådgivning förbättra hygienen inom flera olika områden som t.ex. försäljning och produktion av livsmedel, avlopps- och avfallshantering, bostäder, allmänna lokaler och djurhållning.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad