Text

Södermalmsbor åläggs sopsortera köksavfallet - avfallet ska bli svinföda

I följande annons från 1917 meddelas av myndigheterna att hushållen på Södermalm ska slänga sitt köksavfall i särskilda kärl som utplacerats av staden, kärl som var "grönmålade och försedda med påskrift 'Svinmat' och med bilden af en gris".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kungörelse med anledning av svinpesten 1926

Kungörelse med anledning av svinpesten 1926

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas

Svinmatskärl för sopsortering av köksavfall

Svinmatskärl för sopsortering av köksavfall