Text
Författare: Wallander, F. G. F. (f. 1844). Stockholms stadsarkiv

Stockholms renhållningsväsen / F. G. F. Wallander

I äldre tider var det den enskilde husägarens ansvar att skaffa undan sopor och på andra sätt hålla staden ren och och snygg. Det fungerade inte så bra - trots ständigt nya påbud och förordningar med varning om böter om de inte åtlyddes. Smuts och stank tillhörde helt enkelt invånarnas vardag. En förbättring kom med 1700-talets entreprenadsystem, vilket innebar att renhållningsföretag började anlitas. 1859 grundades Renhållningsverket och staden övertog huvudansvaret för renhållningen. Utöver den historiska tillbakablicken ger artikeln en utförlig beskrivning av renhållningssituationen då den skrevs, 1897. Vi får bland annat läsa om det kanske inte alltid så trevliga arbetet med att hämta latrintunnor. Även här hade det vid artikelns författande skett en förbättring genom att nu endast en speciell sorts plåtkärl med lufttätt lock användes. Tidigare hade man mer tagit vad som stod till buds: "tömda laxtunnor, silltunnor eller i bästa fall afsågade fotogenfat".

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 2. - 1897. - S. 422-435

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad