Litteraturtips
Författare: Järbe, Bengt (1919-1997). Stockholms stadsbibliotek

Med Fredrika Bremer och flyttkärra i 1800-talets Stockholm / Bengt Järbe

Staden var minsann inte särdeles stor, bebyggelsen tog slut ett gott stycke hitom tullarna. Korna råmade i Grims hage, från Länmans gärde mitt emot Sabbatsberg på andra sidan Rörstrands sjö kunde man höra grisarnas grymtande och vid Stora Ingemarshof betade getter och får, vaktade av barfotaungar från Barnhuset. Fähus och stall mitt i staden. Hönsen krafsade i bakgårdarnas avfallshögar, gässen kacklade. Befolkningen nådde inte upp till 100. 000.

Den här livfulla ögonblicksbilden från Stockholm år 1885 inleder denna skrift. Med hjälp av en påhittad historia om ett möte mellan en okänd åkare och Fredrika Bremer, författare och kvinnorättskämpe, växer ett försvunnet Stockholm fram. Det går nästan att känna stanken från sopor och smutsiga vattendrag och höra ljuden från staden. Hur levde människor i 1800-talets Stockholm? Var handlade Stockholmarna sin mat? Och vad handlade fattiga och rika? Vad hände när stora epidemier bröt ut? Hur stoppades bränder? Hur behandlades fångar? Hur var arbetsförhållandena för skitbärarkärringarna? Det och mycket mer får man en aning om med denna berättelse. 30 sidor.

Uppdaterad