Text
Författare: Stockholms fastighetsägarförening. Stockholms stadsmuseum

Skrifvelse till Kongl. Öfverståthållare-embetet från Stockholms Fastighetsegare-förening, angående renhållning af hufvudstadens gator och allmänna platser

Stockholms fastighetsägarförening skriver här till Överståthållarämbetet. De är missnöjda med att alltför stort ansvar för gatornas renhållning vilar på de enskilda fastighetsägarna. De vill att gaturenhållningen ska tas över av kommunen, alltså bli en allmän angelägenhet. Som exempel visar de på att latrinrenhållningen sköts kommunalt av Renhållningsverket sedan 1859.

Argumentet att gaturenhållningen alltid har skötts av fastighetsägarna och att det därmed är en tradition, håller inte, tycker Fastighetsägarföreningen. Man menar att husägarna har inte lika mycket anställda som förr och att de har mera att göra i sina riktiga arbeten. Därför skulle det vara mycket bättre om staden ordnade entreprenörer (företag som tar betalt för att utföra en speciell tjänst). En av nackdelarna med detta system skulle kunna vara att skatterna måste höjas och detta drabbar alla invånare, inte bara fastighetsägarna. 15 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad