Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Svinmatskärl för sopsortering av köksavfall

1917 anmodades alla södermalmsbor att sortera ut sitt köksavfall och placera i sådana här kärl. Köksavfallet användes sedan som föda vid stadens kommunala svinuppfödning. Kärlen var gröna enligt en annons från Stockholms slakt- och saluhallsstyrelse.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad