Foto

Svinmatskärl för sopsortering av köksavfall

1917 anmodades alla södermalmsbor att sortera ut sitt köksavfall och placera i sådana här kärl. Köksavfallet användes sedan som föda vid stadens kommunala svinuppfödning. Kärlen var gröna enligt en annons från Stockholms slakt- och saluhallsstyrelse.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kungörelse med anledning av svinpesten 1926

Kungörelse med anledning av svinpesten 1926

Slakthall för svin vid Stockholms stads offentliga slakthus

Slakthall för svin vid Stockholms stads offentliga slakthus

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas

Södermalmsbor åläggs sopsortera köksavfallet - avfallet ska bli svinföda

Södermalmsbor åläggs sopsortera köksavfallet - avfallet ska bli svinföda

Uppbyggnad av slakthusområdet. Bild daterad 3 okt. 1909

Uppbyggnad av slakthusområdet. Bild daterad 3 okt. 1909