Litteraturtips

Hammarby sjöstad - en unik miljösatsning i Stockholm

När Hammarby sjöstad byggdes fanns tankar om miljön med från början. Den här skriften tar upp t.ex. sophantering, vattenrening, energiförsörjning och transporter. Den innehåller många foton och skisser samt en karta över området. 31 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

2000-talet
Tema

2000-talet

Under 2000-talet talar vi om att förtäta staden. Nu bygger vi på mark där det inte gått att bygga tidigare - på gamla industriområden till exempel.