Text
Författare: Stockholms stads renhållningsverk. Stockholms stadsarkiv

Uppmaning till allmänheten rörande renhållningsarbetare

Allmänheten uppmanas vördsamligen att icke bjuda renhållningsverkets arbetare på öl eller andra spirituösa drycker. Odaterat anslag.

Uppdaterad