Text
Författare: Hälsopolisen, B.A. Österberg. Stockholms stadsarkiv

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisen hade till uppgift att genom kontroll och rådgivning förbättra hygienen inom bl.a. djurhållning, produktion och försäljning av livsmedel, bostäder, allmänna lokaler, avlopps- och avfallshantering.

I månadsrapporten till höger kan man läsa att tillsynsmännen i december 1920 hade

”[…] besökt familjer hvarest smittsamma sjukdomar förekommit och uppmanat vederbörande att sända de sjukas kläder till desinfektionsanstalten samt låta rengöra bostäderna; besökt rakstugor och offentliga samlingslokaler; besökt ladugårdar utom hufvudstadens område i och för proftagning af mjölk för bakterioliogisk undersökning m.m.; besökt familjer där skabbsjukdom förekommit i och för meddelande af råd och anvisningar; […]

Hälsopolisen hade inrättats 1878 under Hälsovårdsnämnden och var föregångare till hälsovårdsinspektionen.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad