Text

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1920

Hälsopolisen hade till uppgift att genom kontroll och rådgivning förbättra hygienen inom bl.a. djurhållning, produktion och försäljning av livsmedel, bostäder, allmänna lokaler, avlopps- och avfallshantering.

I månadsrapporten till höger kan man läsa att tillsynsmännen i december 1920 hade

”[…] besökt familjer hvarest smittsamma sjukdomar förekommit och uppmanat vederbörande att sända de sjukas kläder till desinfektionsanstalten samt låta rengöra bostäderna; besökt rakstugor och offentliga samlingslokaler; besökt ladugårdar utom hufvudstadens område i och för proftagning af mjölk för bakterioliogisk undersökning m.m.; besökt familjer där skabbsjukdom förekommit i och för meddelande af råd och anvisningar; […]

Hälsopolisen hade inrättats 1878 under Hälsovårdsnämnden och var föregångare till hälsovårdsinspektionen.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Bostädernas hygieniska anordning" - elevuppsats av Gösta Du Rietz Nya Elementarskolan 1912

"Bostädernas hygieniska anordning" - elevuppsats av Gösta Du Rietz Nya Elementarskolan 1912

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Berättelse om hälsopolisens i Stockholm verksamhet 1878-1928 / under ledning av Magnus Herrlin ; utarbetad av Hälsopolisens personal

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Bostadsinspektionen - besiktning av osunda bostäder 1908

Bostadsinspektionen – klagomål och anmärkningar på bostäder 1931

Bostadsinspektionen – klagomål och anmärkningar på bostäder 1931

Elevuppsats av Nils Palme om ”Bostädernas hygieniska anordning” - 1912

Elevuppsats av Nils Palme om ”Bostädernas hygieniska anordning” - 1912

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för bristande hygien vid mjölkutkörning

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen - anmärkning för dålig hantering av bröd 1906

Hälsopolisen – smutsig transport av hästkött 1907

Hälsopolisen – smutsig transport av hästkött 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”råttsmuts” och ”spindelväf” i matbutik - 1920

Hälsopolisen – ”råttsmuts” och ”spindelväf” i matbutik - 1920

Hälsopolisen – ”svartnade degrester” och ”föroreningar af råttor” i bageri - 1920

Hälsopolisen – ”svartnade degrester” och ”föroreningar af råttor” i bageri - 1920

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Hälsopolisens månadsredogörelse - 1887

Osunda bostäder i Stockholm 1878-1895

Osunda bostäder i Stockholm 1878-1895

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth