Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967). Stockholms stadsarkiv

Överståthållarämbetets anslag om köksavfall

Att uppsättas vid behållaren för svinmat. I denna behållare skall nedläggas allt till svinföda lämpligt köksavfall d.v.s. alla matrester utom salt sill, sillake och salt. Papper, skräp och aska få icke här nedläggas. Överträdelse medför bötesansvar. Innehållet tillhör Stockholms stad. OBS. Lägg alltid noga på locket, så att råttor utestängas. Överståthållarämbetet. Odaterat anslag.

Uppdaterad