Svartvit bygglovsritning på plast av långfasaden mot Skärholmen centrum.
Ritning
Arkitekt: Grönwall, Ernst (1906-1996). Stockholms stadsarkiv

Ritning till flerbostadshus i Skärholmen 1964

Ritning visar ett av höghusen på höjden ovanför Skärholmen centrum. Området med tjugotvå skivhus i 6-8 våningar ritades på 1960-talet och uppfördes under miljonprogrammet. Byggnaderna syns tydligt från motorvägen och dåtidens stadsplanerare tänkte sig husen som en välkomnande port till Stockholm. 

Huset på ritningen ligger på Ekholmsvägen 349-351 och ritades av Ernst Grönwall 1964. Det innehåller lägenheter på 1-3 rum och kök, samt lekskola i källarplanet. Huset är ett så kallat skivhus (en typ av höghus med avlång byggnadskropp och minst fem våningars höjd). 

Ritningen visar fasad mot söder och Skärholmens centrum. Huset är byggt i sluttningen, i suterräng. Byggnaden har därför 7 våningar mot söder, men bara 5 våningar mot norr. Tredje våningsplanet mot söder motsvarar bottenvåning och entréplan från norr. Underst ligger två källarvåningar.

Under ”Dokument” finns även planritning till våningarna 1-4 trappor. Dessa våningar är utformade på samma sätt och innehåller vardera sex lägenheter på 3 rum och kök med matrum och balkong mot söder. 

Högt kulturhistoriskt värde

I samband med invigningen av området startade en debatt kring miljonprogrammets storskaliga byggande. År 2006 gjorde Stockholms stadsmuseum en kulturhistorisk klassificering av bebyggelsen, som bedömdes ha stora värden – både stadsbildsmässigt och samhällshistoriskt (citat klassificering):

” Detta stora skivhusområde har mycket stora stadsbildsmässiga värden genom sitt läge på höjden ovan Skärholmens centrum. Området besitter en medveten monumentalitet, och utformades för att vara väl synligt från trafiklederna väster om stadsdelen."

Stadsmuseet tar även med debatten i sin bedömning (citat): 

”Området har sedan uppförandet tidvis varit föremål för livlig debatt och har fått stå som symbol för miljonprogrammets bostadsbyggande i Stockholm – detta ger bebyggelsen samhällshistoriska värden.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad