Svartvit bygglovsritning på plast av långfasaden mot Skärholmen centrum.
Ritning

Ritning till flerbostadshus i Skärholmen 1964

Ritning visar ett av höghusen på höjden ovanför Skärholmen centrum. Området med tjugotvå skivhus i 6-8 våningar ritades på 1960-talet och uppfördes under miljonprogrammet. Byggnaderna syns tydligt från motorvägen och dåtidens stadsplanerare tänkte sig husen som en välkomnande port till Stockholm. 

Huset på ritningen ligger på Ekholmsvägen 349-351 och ritades av Ernst Grönwall 1964. Det innehåller lägenheter på 1-3 rum och kök, samt lekskola i källarplanet. Huset är ett så kallat skivhus (en typ av höghus med avlång byggnadskropp och minst fem våningars höjd). 

Ritningen visar fasad mot söder och Skärholmens centrum. Huset är byggt i sluttningen, i suterräng. Byggnaden har därför 7 våningar mot söder, men bara 5 våningar mot norr. Tredje våningsplanet mot söder motsvarar bottenvåning och entréplan från norr. Underst ligger två källarvåningar.

Under ”Dokument” finns även planritning till våningarna 1-4 trappor. Dessa våningar är utformade på samma sätt och innehåller vardera sex lägenheter på 3 rum och kök med matrum och balkong mot söder. 

Högt kulturhistoriskt värde

I samband med invigningen av området startade en debatt kring miljonprogrammets storskaliga byggande. År 2006 gjorde Stockholms stadsmuseum en kulturhistorisk klassificering av bebyggelsen, som bedömdes ha stora värden – både stadsbildsmässigt och samhällshistoriskt (citat klassificering):

” Detta stora skivhusområde har mycket stora stadsbildsmässiga värden genom sitt läge på höjden ovan Skärholmens centrum. Området besitter en medveten monumentalitet, och utformades för att vara väl synligt från trafiklederna väster om stadsdelen."

Stadsmuseet tar även med debatten i sin bedömning (citat): 

”Området har sedan uppförandet tidvis varit föremål för livlig debatt och har fått stå som symbol för miljonprogrammets bostadsbyggande i Stockholm – detta ger bebyggelsen samhällshistoriska värden.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Flygfoto över Skärholmen

Flygfoto över Skärholmen

Karta "Mälarhöjden" år 1972

Karta "Mälarhöjden" år 1972

Miljonprogrammet
Tema

Miljonprogrammet

1965 bestämde riksdagen att vi skulle bygga en miljon nya bostäder i Sverige under de kommande tio åren. Miljonprogrammet skulle bygga bort den stora bostadsbristen med moderna bos…

Mitt Skärholmen : om en stadsdel med omgivningar i ständig omvandling / Ulla Idestrand

Mitt Skärholmen : om en stadsdel med omgivningar i ständig omvandling / Ulla Idestrand

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Områdesprogram för Skärholmen 1997

Områdesprogram för Skärholmen 1997

Ritning till höghus i Bredäng från 1964

Ritning till höghus i Bredäng från 1964

Ritningar till "Bananhusen" i Tanto från 1963-1966

Ritningar till "Bananhusen" i Tanto från 1963-1966

Skärholmen - kort beskrivning av områdets historia

Skärholmen - kort beskrivning av områdets historia

Skärholmens Gymnasium

Skärholmens Gymnasium

Skärholmens centrum invigs av Prins Bertil den 8 september 1968

Skärholmens centrum invigs av Prins Bertil den 8 september 1968

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden. Bredäng, Skärholmen, Sätra, Vårberg / Fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson ; författare: Johan Rittsél, Suzanne Lindhagen

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden. Bredäng, Skärholmen, Sätra, Vårberg / Fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson ; författare: Johan Rittsél, Suzanne Lindhagen

Vy över Skärholmens centrum

Vy över Skärholmens centrum