Litteraturtips

Stockholms gatunamn / Nils-Gustaf Stahre m.fl.

Varför heter Hötorget Hötorget? Och vad i hela världen betyder Karduansmakargatan? I Stockholms gatunamn har man samlat namn på gator, gränder, torg och andra platser i staden och dessa namns historia. I bokens början finns bland annat ett avsnitt om namngivning av platser, med en "kategoriförteckning" där man kan läsa om gatunamnkategorier i Stockholm, till exempel att "de södra landskapen" är ett gatunamnstema på Södermalm och att temat "framstående läkare" finns i Stadshagen. Ett avsnitt handlar om vad man vet om namnet Stockholms bakgrund.

Själva uppslagsdelen är ordnad efter stadsdel. I varje avsnitt får man information om stadsdelsnamnet och därefter gatunamnen i stadsdelen. Oftast finns utförlig information om de gamla gatunamnen i innerstaden och mer kortfattad information om de modernare gatunamnen i förorterna. Längst bak i boken finns en förteckning över källor, litteratur och förkortningar och därefter ett gaturegister. 698 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1933, årgång 1

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1933, årgång 1

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1945, årgång 11

"Gator, allmänna platser och kvarter i Stockholm" 1945, årgång 11

Järvafältet
Tema

Järvafältet

På Järvafältet har det bott människor i flera tusen år - gravfält från järnåldern och runstenar från vikingatiden har en lång historia att berätta. Från början var detta en havsvik…

Skärholmen
Tema

Skärholmen

Skärholmen har fått sitt namn efter ett gammalt torp som senare byggdes om till herrgård. De första invånarna i dagens Skärholmen flyttade in i sina lägenheter 1965. Prins Bertil i…

Vems är gatunamnet i Stockholm? / Hans Harlén

Vems är gatunamnet i Stockholm? / Hans Harlén