Omslagsbild Stockholms gatunamn
Litteraturtips
Författare: Lundqvist, Gunnar, Fogelström, Per Anders (1917-1998), Ferenius, Jonas (1935-2001), Stahre, Nils-Gustaf (f. 1916). Stockholms stadsbibliotek

Stockholms gatunamn / Nils-Gustaf Stahre m.fl.

Varför heter Hötorget Hötorget? Och vad i hela världen betyder Karduansmakargatan? I Stockholms gatunamn har man samlat namn på gator, gränder, torg och andra platser i staden och dessa namns historia. I bokens början finns bland annat ett avsnitt om namngivning av platser, med en "kategoriförteckning" där man kan läsa om gatunamnkategorier i Stockholm, till exempel att "de södra landskapen" är ett gatunamnstema på Södermalm och att temat "framstående läkare" finns i Stadshagen. Ett avsnitt handlar om vad man vet om namnet Stockholms bakgrund.

Själva uppslagsdelen är ordnad efter stadsdel. I varje avsnitt får man information om stadsdelsnamnet och därefter gatunamnen i stadsdelen. Oftast finns utförlig information om de gamla gatunamnen i innerstaden och mer kortfattad information om de modernare gatunamnen i förorterna. Längst bak i boken finns en förteckning över källor, litteratur och förkortningar och därefter ett gaturegister. 698 sidor.

Boken finns i flera olika upplagor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad