Karta
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Nu bygger vi ut tunnelbanan - 1965

Från 1940 till 1965 hade folkmängden i Stockholm ökat med 60 procent, från 770 000 till 1 210 000 invånare. I början av 1940-talet bodde ca 60 procent av Stor-Stockholms befolkning i innerstaden, 20 procent i ytterstaden och 20 procent i förorter utanför stadsgränsen. År 1965 bodde mindre än 30 procent i innerstaden, 40 procent i ytterstaden och drygt 30 procent i förorterna.

Vad gäller arbetsplatser låg 1960 ca 60 procent i innerstaden, 20 procent i ytterstaden och 20 procent i förortskommunerna.

Man tänkte sig att vid millennieskiftet skulle 1,6-1,7 miljoner invånare bo i Stockholm, varav 15 procent i innerstaden, 25 procent i ytterstaden och 60 procent i förortskommunerna. Man räknade också med att arbetsplatserna relativt sett skulle vara fler i innerstaden än i ytterområdena.

Detta bäddade för kommande trafikproblem och på uppdrag av Stadskollegiet avgav därför Generalplaneberedningens tunnelbanekommitté 1965 ett förslag om utbyggnad av tunnelbanenätet.

Sju sektorer skulle försörjas med tunnelbanor via nybyggnation eller förlängningar av befintliga banor. Kommittén ville börja med att bygga ut linjerna i nordväst, norr och sydöst. I tunnelbaneplanen finns en del föreslagna namn på de nya stationerna och på kartan kan man se hur linjedragningarna skulle gå.

 I norr skulle en linje dras från Östermalmstorg via Stadion och stationerna Engelbrekt, Frescati, Bergshamra och Mörby vidare, antingen via en västligare bana förbi Danderyd eller en östligare förbi Roslags Näsby och Tibble, till Hägernäs.

I nordväst planerades de linjer som i stort sett finns idag till Tensta och Kista, men Kistagrenen skulle gå vidare norrut och avslutas i Bög strax söder om Häggvik.

I sydöst skulle en ny linje byggas från Slussen via stationerna Katarina (vid Åsögatan/Nytorgsgatan), Sofia (vid Vita Bergen) där linjen delades och den östra delen gick vidare till stationerna Lugnet (vid Värmdövägen) och Sickla till Nacka centrum. Den västra banan skulle gå i en slinga via Hammarby industriområde till Skärmarbrink och där ansluta till Hagsätragrenen vid Isstadion (nuv. Globen). Från Bagarmossen planerades linjen fortsätta via Älta till Bollmora.

I sydväst var tunnelbanelinjen till Vårberg redan beslutad och man planerade en krokig slinga via Vårby, Slagsta och Fittja till Alby.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad