Text
Författare: Aldener, Gösta. Stockholms stadsarkiv

Motion angående effektivare trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder i Skärholmen-Vårberg och andra nyexploaterade områden - Stadsfullmäktige 1969

Folkpartisten Gösta Aldener hänvisar till en artikel i DN rubricerad "Det krockas ofta i Skärholmen. Vårbergskorsningen livsfarlig". Där följer bilister inte högerregeln då Ekholmsvägen är bredare och mer trafikerad än Vårbergsvägen.

Aldener menar att man måste planera trafiksäkerheten bättre i de framväxande förorterna och tänka igenom vägskyltning och trafikljus noggrannare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad