Byggnader, obebyggd mark och skog.
Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Flygfoto över Skärholmen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad