Litteraturtips

Skärholmen för 1000 år sedan : en berättelse från en studiecirkel med ovanstående namn

I början av 90-talet anordnades studiecirkeln ”Skärholmen för 1000 år sedan”. Det här häftet användes i den undervisningen. Det är enkelt utformat, men ändå användbart. Olika frågor som tas upp är t.ex. hur landskapet såg ut på platsen under vikingatiden och vilka kontakter befolkningen kan ha haft med andra folkgrupper. Häftet innehåller en karta med den dåtida strandlinjen och en förteckning över fornlämningar. 27 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Skärholmen
Tema

Skärholmen

Skärholmen har fått sitt namn efter ett gammalt torp som senare byggdes om till herrgård. De första invånarna i dagens Skärholmen flyttade in i sina lägenheter 1965. Prins Bertil i…