Litteraturtips

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden. Bredäng, Skärholmen, Sätra, Vårberg / Fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson ; författare: Johan Rittsél, Suzanne Lindhagen

I närheten av Skärholmen centrum finns flera fornlämningar som kan berätta om att trakten varit bebodd sedan lång tid tillbaka. Längs stranden av Mälaren finns en del äldre bebyggelse bevarad, till exempel Jakobsbergs, Skärholmens och Johannesdals gamla gårdar, Sätra varv och Lyran, som nu är café. Men den senare utbyggnaden av Skärholmen, Sätra och Bredäng tog fart först under 1960-talet. Om detta kan man läsa i detta häfte, som är ett utdrag ur boken ”Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden”, utgiven 2003 av Stockholms stad. Det här häftet innehåller avsnitten om Bredäng, Skärholmen, Sätra och Vårberg. Här beskrivs varje områdes bakgrund och uppkomst och hur det bebyggts fram till idag. Varje avsnitt är illustrerat med flera färgfotografier. 30 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritning till flerbostadshus i Skärholmen 1964

Ritning till flerbostadshus i Skärholmen 1964

Ritning till radhus i Bredäng från 1967

Ritning till radhus i Bredäng från 1967

Skärholmen
Tema

Skärholmen

Skärholmen har fått sitt namn efter ett gammalt torp som senare byggdes om till herrgård. De första invånarna i dagens Skärholmen flyttade in i sina lägenheter 1965. Prins Bertil i…

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden / Göran Söderström, redaktör ; författare: Siv Bernhardsson m.fl. ; fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson.

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden / Göran Söderström, redaktör ; författare: Siv Bernhardsson m.fl. ; fotografer: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson.