Områdesprogram för Skärholmen 1997
Text

Områdesprogram för Skärholmen 1997

År 1997 tog Stadsbyggnadskontoret fram områdesprogram för stadens samtliga stadsdelar. Via länken intill kan du läsa programmet för Skärholmen, Bredäng, Sätra och Vårberg. Ur introduktionen: "Områdesprogrammet är ett underlag för en dialog mellan medborgarna, stadsdelsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret om framtiden i stadsdelsområdet." Områdesprogrammet innehåller avsnitt om området idag, dess historia, befolkning, bostäder, service, näringsliv, trafik, natur, värdefulla bebyggelsemiljöer, anläggningar (energi, vatten och avlopp) samt framtidsfrågor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritning till flerbostadshus i Skärholmen 1964

Ritning till flerbostadshus i Skärholmen 1964

Skärholmen
Tema

Skärholmen

Skärholmen har fått sitt namn efter ett gammalt torp som senare byggdes om till herrgård. De första invånarna i dagens Skärholmen flyttade in i sina lägenheter 1965. Prins Bertil i…

Skärholmen

Skärholmen