Artikel från DN Sydväst 1988: Förening redo ta över driften.
Föreningen Skärholmens gård sköter egendomen sedan 1988.
Text

Skärholmens gård

Byggnaderna vid Skärholmens gård som på 1940-talet sålts till Stockholms stad användes i många år för fritidsändamål. Mälarhöjdens scoutförening fick hyra byggnaderna och renoverade dem vartefter. Scoutföreningen lämnade egendomen 1967 och fram till 1976 hyrdes gården sedan ut för tillfälliga fester och sammankomster vilket med tiden ledde till vandalisering och förfall. Efter en genomgripande upprustning 1977 nyinvigdes Skärholmens gård den 26 februari 1978.

År 1988 bildades Föreningen Skärholmens gård och sedan dess fungerar gården som förenings- och kulturgård.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Skärholmen
Tema

Skärholmen

Skärholmen har fått sitt namn efter ett gammalt torp som senare byggdes om till herrgård. De första invånarna i dagens Skärholmen flyttade in i sina lägenheter 1965. Prins Bertil i…

Skärholmens gård säljs till Stockholm 1945

Skärholmens gård säljs till Stockholm 1945

Skärholmens gård. Scoutförbundet ordnar föräldrakurs. Vid bordet sitter fr.v. Annie Wetterling, kursledare Harry Avrén, Aud Berg, Åke Lindgren

Skärholmens gård. Scoutförbundet ordnar föräldrakurs. Vid bordet sitter fr.v. Annie Wetterling, kursledare Harry Avrén, Aud Berg, Åke Lindgren