Sök

Sökresultat

54 träffar på Trädgårdar

En mjölkbar vid Björns Trädgård 1937

En mjölkbar vid Björns Trädgård 1937

Stockholms moské, Kapellgränd 10 (kv Björns trädgård 9), Södermalm

Stockholms moské, Kapellgränd 10 (kv Björns trädgård 9), Södermalm

Linné och hans silverblommor : så vandrade Linné genom Stockholms trädgårdar / artikelförfattare: Ingrid Dyhlén-Täckman

Linné och hans silverblommor : så vandrade Linné genom Stockholms trädgårdar / artikelförfattare: Ingrid Dyhlén-Täckman

Kungsträdgården : en trädgårdsdröm under flera sekler / text: Ingrid Dyhlén-Täckman

Kungsträdgården : en trädgårdsdröm under flera sekler / text: Ingrid Dyhlén-Täckman

Björns trädgård : delar av Södermalms äldre vägnät funnet / text: Helena Fennö

Björns trädgård : delar av Södermalms äldre vägnät funnet / text: Helena Fennö

Kvarteren Pygmalion och Europa, den Kungl. trädgården och trakten däromkring / Tord O:son Nordberg

Kvarteren Pygmalion och Europa, den Kungl. trädgården och trakten däromkring / Tord O:son Nordberg

Solbacken - en trädgårdssaga / artikelförfattare: Ingrid Dyhlén-Täckman

Solbacken - en trädgårdssaga / artikelförfattare: Ingrid Dyhlén-Täckman

Polishusparken

Polishusparken

Motion angående ändring av stadsplanen för kvarteret Kungl. Trädgården m.m.[Almstriden] – Kommunfullmäktige 1971

Motion angående ändring av stadsplanen för kvarteret Kungl. Trädgården m.m.[Almstriden] – Kommunfullmäktige 1971

Götgatan 7 - "ett hus som fått uppbära något av den fägring det icke unnat marken att skänka" / Elisabet Wannberg

Götgatan 7 - "ett hus som fått uppbära något av den fägring det icke unnat marken att skänka" / Elisabet Wannberg

Medlemskort Åkeshovs trädgårdsstadsförening

Medlemskort Åkeshovs trädgårdsstadsförening

Koloniträdgårdar och planterade gårdar / av Anna Lindhagen

Koloniträdgårdar och planterade gårdar / av Anna Lindhagen

Plommonträdet : kvarteret Plommonträdet, nu Fruktkorgen och Kronoberg / artikelförfattare: Carl Magnus Rosell

Plommonträdet : kvarteret Plommonträdet, nu Fruktkorgen och Kronoberg / artikelförfattare: Carl Magnus Rosell

Takträdgården Götgatan 7 / Ester Grönblad

Takträdgården Götgatan 7 / Ester Grönblad

Flora och Fauna / Claes Lundin, August Strindberg

Flora och Fauna / Claes Lundin, August Strindberg

Förlustelseställen  / Claes Lundin, August Strindberg

Förlustelseställen / Claes Lundin, August Strindberg

Tema Hemmet -  Sofia bor i kollektiv på Lappis

Tema Hemmet - Sofia bor i kollektiv på Lappis

Stockholm die königl. Residentz und Haupt-Stadt, so wohl von Upland als von gantz Schweden....

Stockholm die königl. Residentz und Haupt-Stadt, so wohl von Upland als von gantz Schweden....

Illustrationer till den oumbärliga vägvisaren inom Humlegården : ett minne af det XII Allmänna Landtbruksmötet i Stockholm 1868

Illustrationer till den oumbärliga vägvisaren inom Humlegården : ett minne af det XII Allmänna Landtbruksmötet i Stockholm 1868

Konsert med "Cuninghams negersångkör" på Blanchs café - Affisch

Konsert med "Cuninghams negersångkör" på Blanchs café - Affisch

Kungörelse. Uppå vederbörandes derom gjorda anhållan, har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skälligt stadga ett vite af fem riksdaler riksmynt...Stockholm den 21 mars 1859.

Kungörelse. Uppå vederbörandes derom gjorda anhållan, har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skälligt stadga ett vite af fem riksdaler riksmynt...Stockholm den 21 mars 1859.

Långbrogårdsparken

Långbrogårdsparken

Stockholm-Upsala : anteckningar rörande stationer och märkliga ställen vid jernvägslinien mellan nämnde städer / Octavia Carlén

Stockholm-Upsala : anteckningar rörande stationer och märkliga ställen vid jernvägslinien mellan nämnde städer / Octavia Carlén

Sankt Markus metodistförsamling får egen kyrka 1903

Sankt Markus metodistförsamling får egen kyrka 1903

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.