Blå emaljerad skylt med vit text
Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand. Stadsmuseet i Stockholm

Kv Drivbänken, Alviksvägen 36-54, Bromma (Engelska radhusen)

KVARTERET DRIVBÄNKEN
Äppelvikens villastad byggdes på stadens mark
i början av 1900-talet. Genom området går
Alviksvägen med tidstypiska villor. Här finns
kvarteret Drivbänken med tidiga radhus uppförda
enligt engelsk tradition som förmedlats
via Tyskland. Arkitekt Gunnar Wetterling
ritade 1919 för AB Trädgårdskvarter med bl.a.
sydtyska Hellerau som förebild. Längornas
individuella trädgårdar samlades i mitten för att
bilda en grönskande oas med rumsavgränsande
häckar och träd.

The Äppelviken garden suburb dates from
the early 20th century. This section, popularly
known as the ’English Terraces’, was inspired
by a German interpretation of the typical
British terrace house. The rows of identical
houses with their central garden, were designed
by Gunnar Wetterling as ‘affordable’ dwellings
for the less wealthy.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida
kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat
kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå
emaljskyltar. På senare år har även historiskt
viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad