Text
Författare: Lindhagen, Anna (1870-1941). Stadsmuseet i Stockholm

Koloniträdgårdar och planterade gårdar / av Anna Lindhagen

Anna Lindhagen är känd som pionjär för koloniträdgårdsrörelsen i Sverige. Hon hade rest till Tyskland och England och sett hur det fungerade där. Detta var i början av 1900-talet. Speciellt på 1910-talet, under första världskriget och med stor matbrist, var kolonilotternas skörd värdefulla tillskott i hushållet.

Denna skrift ger råd om hur man ska anlägga både den enskilda kolonitomten och hela koloniområden. Exempel på lyckade sådana ges från Stockholm, men också från andra delar av landet. En annan viktig del av denna "gröna rörelse" var att man arbetade för att storstadens bakgårdar skulle planteras med gräsmattor, blommor och träd. Till glädje för barnen som var tvungna att tillbringa hela somrarna hemma.

Överhuvud taget var koloniträdgårdsrörelsen ett socialt projekt; syftet var inte bara att fylla skafferiet med egenodlade grönsaker. Lika viktigt var att familjerna under fritid skulle få möjlighet att vistas utomhus i sunda miljöer.>56 sidor. Illustrationer i form av fotografier och ritningar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad