Handskrivet brev ifrån Ragnar Östberg till Prins Eugen
Text
Författare: Engelhardt, Lars. Prins Eugens Waldemarsudde

Brev från Ragnar Östberg till prins Eugen om trädgårdsanläggningen vid Stockholms stadshus

I brevet tackar Ragnar Östberg, som var arkitekt för Stockholms stadshus, prins Eugen för de tankar och förslag som prinsen skrivit om till Östberg rörande den trädgård som man planerade anlägga vid Stadshuset som då höll på att byggas. Runt år 1900 hade prins Eugen anlagt sin egen trädgård på Waldemarsudde på Djurgården. Eftersom prinsen var intresserad av och insatt i trädgårdsanläggning och -planering hade Östberg bett honom om synpunkter på planerna för stadshusträdgården.  

När brevet skrevs hade prins Eugen arbetat med den över fyrtio meter långa fresken Staden vid vattnet i Stockholms stadshus i ett par års tid, ett arbete som skulle komma att pågå fram till 1922.

Prins Eugen och Ragnar Östberg hade samarbetat redan 1909–10. Då hade det gällt skolan Östra realläroverket i Stockholm som Östberg hade varit arkitekt för och där prins Eugen hade utfört freskmålningen Solen strålar över staden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad