Text
Författare: Wannberg, Elisabet (f. 1950). Stockholms stadsmuseum

Götgatan 7 - "ett hus som fått uppbära något av den fägring det icke unnat marken att skänka" / Elisabet Wannberg

Uppsatsens titel syftar på de takterrasser detta hus försågs med. Arkitekt Wilhelm Klemming tyckte mycket om trädgårdar och växter! Han tyckte att alla skulle få ha en trädgård att pyssla med, även de som bodde inne i stan. Husets stil var modern och fantasifull med oväntade detaljer på fasaden. Också växtornament och slingor som är så typiskt för jugendstilen.

Lägenheternas inredning var praktisk. Exempelvis fanns sopnedkast från balkongen! Takterrassen blev blev berömd och tidningarna skrev om den. Huset stod färdigt 1912. Läs mer om arkitekten och hans skapelse här.
9 sidor. Illustrerad med ritningar och gamla fotografier.

PS. Platta tak med sköna trädgårdar har funnits tidigare i historien, exempelvis i Babylon och i Pompeji.

Utdrag ur Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum. 12- 1989 - S. 50-58

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad