Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Hamilton, Jakob (1797-1864). Stadsmuseet i Stockholm

Kungörelse. Uppå vederbörandes derom gjorda anhållan, har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skälligt stadga ett vite af fem riksdaler riksmynt...Stockholm den 21 mars 1859.

Denna förordning från överståthållarämbetet fastställer de regler som gäller för dem som vistas i Kungliga Humlegården: man får inte plocka eller skada växtligheten, inte släppa ut vatten från de anlagda dammarna, inte förstöra staket och bänkar och man måste hålla sig på de anlagda gångarna. Det är också förbjudet att färdas fritt med fordon; man får bara färdas i "mellersta alléen" och på den väg som leder till teatern.

Humlegården anlades av kung Johan III på 1500-talet. Man odlade humle, frukt och kryddor till det kungliga hushållet. Den fungerade också som kunglig nöjespark. Allmän park blev den först 1869. Här har också funnits tivoli, djurpark och ett värdshus. Rotundan var en teater i Humlegården som spelade lite "lättare" pjäser än de kungliga teatrarna. 1 sida.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad