Läs protokollet i original
Text

Uppfödning av kaniner under hungersnöden 1917

Under första världskriget minskade importen av livsmedel och det var också missväxt, vilket ledde till brist på mat i hela landet.

1917 var det akut hungersnöd i Stockholm och livsmedelsransonering infördes. För att råda bot på matbristen började man odla potatis och grönsaker i parker, trädgårdar och på tomma tomter. Men det behövdes också kött.

Stadens livsmedelsnämnd, som hade inrättats strax efter krigsutbrottet 1914, ordnade flera hjälpinsatser för att skaffa mat till stadens invånare. Till exempel bildades en kaninodlingskommitté för uppfödning av kaniner, som slaktades och utgjorde ett tillskott av kött till den svältande befolkningen i staden.

Kaningårdarna fanns framförallt i anslutning till kolonistugeområden men också vid folkskolorna i Bromma och Brännkyrka. År 1919 fanns det sammanlagt 166 kaningårdar.

I Kaninodlingskommitténs protokoll ovan kan man bland annat läsa att kommittén beslutat ”[…] inköpa 100 st dräktiga avelshonor av omkring 8 månaders ålder […]”.                    

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

Kolonisten Gotthard Ljunglöf  kritiserar reglerna för koloniträdgårdar i brev till Anna Lindhagen

Kolonisten Gotthard Ljunglöf kritiserar reglerna för koloniträdgårdar i brev till Anna Lindhagen

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Kålodling i Karlaplans blomsterrabatter under första världskriget.

Kö till mathämtning på Hornsgatan under första världskriget

Kö till mathämtning på Hornsgatan under första världskriget

Pojkar plockar lindblommor. Under första världskriget användes lindblommor som tesurrogat.

Pojkar plockar lindblommor. Under första världskriget användes lindblommor som tesurrogat.

Ransoneringen - när maten inte räcker
Tema

Ransoneringen - när maten inte räcker

Vad gör vi när maten tar slut? Sverige har inte varit i krig på 200 år. Vi blir ändå påverkade av andra krig i världen. Under både första och andra världskriget räckte inte maten t…

Ransoneringskort från första världskriget

Ransoneringskort från första världskriget

Recept på Fransk kaningryta

Recept på Fransk kaningryta

Uppmaning till potatisodling, vid Berzelii Park, under första världskriget

Uppmaning till potatisodling, vid Berzelii Park, under första världskriget