Sök

Sökresultat

29 träffar på Latrin

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Förhöjning i Betalningen för Afträdesorenlighetens borthämtande, i Staden och Malmarne. Gifwen Stockholm den 24 Februarii 1813.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Förhöjning i Betalningen för Afträdesorenlighetens borthämtande, i Staden och Malmarne. Gifwen Stockholm den 24 Februarii 1813.

Renhållningsarbetare, så kallad budare, med latrintunna

Renhållningsarbetare, så kallad budare, med latrintunna

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Latrinhämtningsvagn vid Västra Renhållningsstationen i Vasastaden.

Latrinhämtningsvagn vid Västra Renhållningsstationen i Vasastaden.

Öppen hästdragen kärra för latrinhämtning

Öppen hästdragen kärra för latrinhämtning

Latrinvagn dragen med häst.

Latrinvagn dragen med häst.

Östra Renhållningsstationen på Ruddammsvägen

Östra Renhållningsstationen på Ruddammsvägen

"Läsesalongen på dass", akvarell av Annastina Alkman

"Läsesalongen på dass", akvarell av Annastina Alkman

Potta

Potta

Vägen till Flugmötet i Gamla stan

Vägen till Flugmötet i Gamla stan

Flugmötet på Mälartorget 1841

Flugmötet på Mälartorget 1841

Allmänna toaletter i Gamla stan på 1840-talet

Allmänna toaletter i Gamla stan på 1840-talet

Ritning till ombyggnad av fröken Lantingshausens uthus på Blasieholmen 1822

Ritning till ombyggnad av fröken Lantingshausens uthus på Blasieholmen 1822

Kvinnor som hämtar latrinkärl

Kvinnor som hämtar latrinkärl

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Reglemente, hwarefter Entrepreneuren af afträdes husens renhållning, och afträdes orenlighetens afhemtning och bortförande från husen så i staden som på malmarne, sig hädanefter hafwer at rätta. Gifwit Stockholm then 17 augusti 1784.

Sophögen vid Kornhamn i Gamla stan 1625

Sophögen vid Kornhamn i Gamla stan 1625

Kungörelse. Sedan afföringspråmar för emottagandet af sopor, kreaturs-spillning, gatuorenlighetsämnen och andra afskräden numera åter blifvit förlagde...Stockholm den 16 augusti 1851

Kungörelse. Sedan afföringspråmar för emottagandet af sopor, kreaturs-spillning, gatuorenlighetsämnen och andra afskräden numera åter blifvit förlagde...Stockholm den 16 augusti 1851

Östra Renhållningsstationen - liten renhållningshistorik / Karin Sterner (text), Ingrid Wilken (foto)

Östra Renhållningsstationen - liten renhållningshistorik / Karin Sterner (text), Ingrid Wilken (foto)

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Flugmöten / Harald Norbelie

Flugmöten / Harald Norbelie

Atlas 2 : Stockholm, Gamla Stan, fornlämning 103

Atlas 2 : Stockholm, Gamla Stan, fornlämning 103

Osnyggheter och skitbärarkäringar / Bengt Järbe

Osnyggheter och skitbärarkäringar / Bengt Järbe

Livsmiljön / Göran Dahlbäck

Livsmiljön / Göran Dahlbäck

Latrintömmerskor med dasstunna

Latrintömmerskor med dasstunna

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.