Foto

Östra sopstationen. Renhållningskarl med latrinkärl

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Östra Renhållningsstationen på Ruddammsvägen

Östra Renhållningsstationen på Ruddammsvägen