Fasadritning i tusch och akvarell/lavering
Ritning
Arkitekt: Okänt. Stockholms stadsarkiv

Ritning över Tessinska palatset, Överståthållarehuset

Ritningen Facade af Öfver Ståthållare Bostället mot Slottsbacken är osignerad och odaterad. Den visar Tessinska palatset i Gamla stan. Palatset var under lång tid bostad för Överståthållaren i Stockholm och kallades ”Överståthållarehuset”.

Palatset ritades ursprungligen av stadsarkitekt Nicodemus Tessin den yngre och uppfördes 1692-1698. Tessin ritade huset som egen bostad. Gustav III överlämnade huset till staden år 1773, i syfte ”at i ewärdeliga tider nyttias och brukas till Öfver Ståthållare Boställe”. Huset renoverades och överståthållaren flyttade in 1775. Kanske gjordes ritningen i samband med detta?

Överståthållaren ledde Överståthållarämbetet och utövade tillsyn och kontroll över staden åt kungen/staten. Ämbetets ansvar ändrades över tid, upphörde 1968 och övertogs därefter av länsstyrelsen. Då blev Tessinska palatset istället landshövdingens bostad, kallad länsresidens.

Under ”Dokument” finns fasadritning och tillhörande planförklaring samt två planritningar. Planerna har annat utförande, men stämmer mot förklaringens numrering.

Transkribering av planförklaringen:

[Sid 1/PDF-fil 1:]
Beskrifning på Plancherne öfver Öfver Ståthållare Bostället vid Slottsbacken.

Planche Lit[tera]: I. [Denna planritning saknas]
Planritning af Källar Våningen.
No [Nummer]1. & 2. Boningsrum med ingång från gränden.
” 3, 4, & 5. Hvälfda Källare under Västra flygelen
” 6. Hvälfd Lager Källare
” 7-14. Hvälfda Källare } Under Corps de Logie Byggnaden [bostadsbyggnaden, huvudbyggnaden]
” 15 Hvälfd Ved Källare } Under Corps de Logie Byggnaden

Planche Lit: II.
Planritning af Jord Våningen. [På ritning GS 16:3.]
No 1.&2. Boningsrum, En trappa upp från gränden.
” 3. Tvätt och Bagarstuga
” 4. Rum.
” 5. Mangelbod.
” 6. Skafferie.
” 7. Dito [detsamma/som ovan: Skafferi] med pump.
” 8. Kök.
” 9. Skafferie.

[Sid 2-3/PDF-fil 2. Fortsättning jordvåningen.]
No 10. Rum för Portvakten.
” 11. Boningsrum.
” 12. Dito [detsamma/som ovan: Boningsrum]
13. Caffe Kök.
” 14. Boningsrum.
” 15. Contoir under Trappan.
” 16 & 17. Sel Kammare [rum för seldon, hästsele]
” 18. Stall för 6 Hästar.
” 19. Stall utan Spilltor.
” 20. Skrubb.
21. Vagnshus, med portar mot Bollhusgränden.
” 22. Öppna Vagnshus.
” 23-24. Afstängda Contoir.
” 25. Latriner.
” 26. Bakgård.
” 27. Gård med Blomster rabatter.
” 28. Twänne Vollierer [två voljärer/fågelburar, i nischer i fristående vägg mot 27 gård, framför 26 bakgård.]

Planche Lit: III.
Planritning af Våningen En trappa upp. [På ritning GS 16:2.]
No 1-8. Boningsrum i Västra flygeln
” 9. Kallrum i Dito dito [detsamma/som ovan: Västra flygeln]
No 10. Pasage } Uti Corps de Logis Byggnaden
” 11. Skänk. } Uti Corps de Logis Byggnaden
” 12. Tambour. } Uti Corps de Logis Byggnaden
” 13. Sal. } Uti Corps de Logis Byggnaden
” 14. Förmak. } Uti Corps de Logis Byggnaden
” 15. Sallon. } Uti Corps de Logis Byggnaden
” 16. Kabinett. } Uti Corps de Logis Byggnaden
” 17. Sängkammare. } Uti Corps de Logis Byggnaden
” 18. Toilette. } Uti Corps de Logis Byggnaden
” 19. Garderobe. } Uti Corps de Logis Byggnaden
” 20. Pasage och Spiral trappa till Öfvre Våningen. } Uti Corps de Logis Byggnaden
” 21-24. Smala rum och pasager i Östra Flygelen.
” 25. Trädtrappa till undra Våningen. } Uti Östra Flygelen
” 26. Matsal, i senare tider inredd. } Uti Östra Flygelen
” 27. Skänk med egen utgång till Spiral trap[p]an. } Uti Östra Flygelen
” 28. Höskulle.
” 29-31. Domestique-rum. [Rum för tjänstepersonal]

Planche Lit: IIII.
Planritning af Våningen Twå Trappor upp. [På planritning GS 16:2.]
No 1-6. Boningsrum i Västra Flygelen.
” 7. Cabinett, uti Corps de Logis Byggnaden.

[Sid 4/PDF-fil 3. Fortsättning våningen två trappor.]
No 8. Skänk } Uti Corps de Logis Byggnaden.
” 9. Tambour. } Uti Corps de Logis Byggnaden.
” 10-12. Stats-rum [statrum, paradrum] } Uti Corps de Logis Byggnaden.
” 13. Spiraltrappa till undra våningen } Uti Corps de Logis Byggnaden.
” 14. Förmak } Uti Corps de Logis Byggnaden.
” 15. Boningsrum } Uti Corps de Logis Byggnaden.
” 16. Garderobe } Uti Corps de Logis Byggnaden.
” 17. Boningsrum } Uti Östra Flygelen
” 18. Pasage } Uti Östra Flygelen
” 19. Garderobe } Uti Östra Flygelen
” 20. Rum med Spis } Uti Östra Flygelen
” 21. Spiral-trappa } Uti Östra Flygelen
” 22. Hövind } Uti Östra Flygelen
” 23. Mörkt rum.
” 24. Litet Boningsrum.
” 25. Perspectivs Collonaden.

Planche Lit: V.
Planritning af Vinds-Våningen. [På ritning GS 16:2.]
No 1.&2. Vindsrum } Uti Västra Flygelen
No 3. Kök } Uti Västra Flygelen
No 4. Stor Tork-Vind
No 5.6. Förvarings-rum

Planche Lit: VI. [Ritning GS 16:5.]
Facade af Öfver Ståthållare Bostället mot Slottsbacken [Fasad Överståthållarhuset.]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad