Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Öppen hästdragen kärra för latrinhämtning

Kärran tog 8-10 latrinkärl och hämtningen skedde nattetid. När kärran blivit fullastad kördes den till renhållningsstationen där kärlen skulle fraktas vidare i en specialbyggd järnvägsvagn till stadens renhållningsanläggning vid Lövsta. Tomma kärl packades på kärran och hämtningen fortsatte.

Latrin - mänsklig avföring, bajs.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad