Sida ur Vägvisare till Hufvudstaden från 1844.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Vägen till Flugmötet i Gamla stan

Munkbron och Munkbrotorget — egentligen en träbro som löpte utmed Riddarholmskanalen och Kornhamnstorg — kallades i folkmun länge för ”Flugmötet”. Där hade folk i Gamla stan under långa tider tömt sina sopor, sina toaletter och den dynga som kor, grisar och hästar lämnade efter sig. Namnet ”Flugmötet” var kanske inte så fint men ändå fanns det med i de ”vägvisare” som gavs ut till hjälp för turister och andra besökare i Stockholm.

Här är en sida ur ”Vägvisaren till Hufvudstaden” som gavs ut 1844. Vid ordet Munkbron står det:

Munkbron, kallas äfven Flugmötet, se Munkbrot[or]g.

Riddarholmen hette från början Gråmunkeholmen. Bron som gick från Gamla stan (som förr hette Stadsholmen) till Gråmunkeholmen fick namnet Munkbron. Med tiden kom hela strandkanten, med de olika torgen Munkbrotorget (kallades en tid Våghusplatsen), Mälartorget (kallades en tid Köttorget och i folkmun för Bonntorget) och vidare till Kornhamnstorg (kallades också Åkartorget) att kallas för Munkbron. Idag går biltrafiken på Munkbroleden här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad