Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Latrinhämtningsvagn vid Västra Renhållningsstationen i Vasastaden.

Den nya hämtningsvagnen för latrin kom i bruk 1906. 24 plåtkärl med lock rymdes på flaket. Tidigare hade latrinet transporterats i träkärl utan lock. Två män var tvungna att bära kärlet på en stång emellan sig. När kärlen stod på vagnen skvimpade det lätt ut och spred stank där vagnen drog fram. Nu kunde en man bära själv och latrinen läckte inte ut under färden. Hämtningarna skedde nattetid och tre turer skulle hinnas med.

Västra renhållningsstationen var en av tre nybyggda stationer som startade1901. Renhållningsstationernas hade till främsta uppgift att sköta, sophämtning, latrintömning och gaturenhållning. Stationerna byggdes som militära förläggningar med stall, logement och bostäder för befälet.

Latrin - mänsklig avföring, bajs.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad