Rapport från Hälsopolisen
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hälsopolisen – ”latrin och urin” på golvet i utedass 1907

Byggmästare Albin Hörlin hade fått en anmärkning av Hälsopolisen för att han i en fastighet på Hornsgatan hade haft ett utedass utan uppsamlingskärl så att

”en mängd latrin och urin var liggande å afträdets golf, innanför stommen, samt en del af orenligheten runnit ut framför den samma.”

Albin fick böta 5 kr.

Hälsopolisen, som var föregångare till Hälsovårdsinspektionen, gjorde inspektioner och kontroller för att förbättra hälsa och hygien inom flera olika områden som hantering av mat, bostäder, avfall, avlopp, och djurhållning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad