Foto

Latrinvagn dragen med häst.

En sådan här täckt vagnen började användas för att minska lukten av latrintunnorna. Luckor fanns på sidorna där kärlen skulle ställas. När nya kärl i plåt med tätslutande lock togs i bruk slapp man mycket av stanken och då byttes även vagnarna ut. De nya hade öppna flak och var enklare att placera kärlen på samtidigt som de var lättare att göra rent.

Latrin - mänsklig avföring, bajs.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Huvudstadens hästar : bilder och berättelser om hästkulturen i Stockholm under fem sekler

Huvudstadens hästar : bilder och berättelser om hästkulturen i Stockholm under fem sekler

Latrinhämtningsvagn vid Västra Renhållningsstationen i Vasastaden.

Latrinhämtningsvagn vid Västra Renhållningsstationen i Vasastaden.

Östra Renhållningsstationen på Ruddammsvägen

Östra Renhållningsstationen på Ruddammsvägen