Sida ur tänkeboken den 13 augusti 1625.
Text

Sophögen vid Kornhamn i Gamla stan 1625

Redan 1625 beskrivs hur folk slängde sopor och avskräde vid den gamla stadsmuren vid Kornhamn i Gamla stan. Stadens styrande bestämde det året att den gamla stadsmuren skulle rivas. Tegelstenarna från muren skulle användas för att bygga ett nytt brygghus vid Kornhamn. På ”dynghögen” som var kvar skulle den borgare som önskade få tillåtelse att bygga hus för ett billigt pris. På så sätt fylldes Gamla stans stränder ut alltmer och stadsdelen växte.

I tänkeboken från den 13 augusti 1625 står det:

Bleef bewilliat af samptlige b[orgmästare] och råd, at den g[amla] stadz muren widh Kornhampn ditt all orenlighet drages och släpas, schuall rifuas omkull, och thet tegel som där af behollet blif[er] schall förmuras uti bryggehuset där wid Kornhampn. Om borgerschapet hafua lust at byggia kårswwerkzbodar på den dynge platzen wid muren schall dem för billigt prijs efterlåthet warda.

Bara ett par veckor efter att detta skrevs i tänkeboken så brann just den här delan av Gamla stan ner. Efter branden flyttades Kornhamnstorg lite västerut till sin nuvarande plats.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Flugmöten / Harald Norbelie

Flugmöten / Harald Norbelie

Flugmötet på Mälartorget 1841

Flugmötet på Mälartorget 1841

Kornhamn med husen i Gamla Stan i bakgrunden

Kornhamn med husen i Gamla Stan i bakgrunden

Kornhamnstorg

Kornhamnstorg

Slaskrör från 1600-talet

Slaskrör från 1600-talet

Vägen till Flugmötet i Gamla stan

Vägen till Flugmötet i Gamla stan