Text

Östra Renhållningsstationen - liten renhållningshistorik / Karin Sterner (text), Ingrid Wilken (foto)

Här får du en beskrivning av hur renhållningsväsendet har varit organiserat. Från allra första början var det varje husägares plikt att hålla rent utanför den egna dörren. Sedan tog kommunen/staden över vissa delar av renhållningen. Innan rinnande vatten och avlopp var det latriner ute på gården som gällde. Just latrinhämtning var det första "renhållningsområdet" som staden tog hand om. Hämtning av hushållssopor och gaturenhållning är andra områden som staden tog hand om senare.

På 1980-talet, när detta skrevs, fanns bara en av ursprungligen tre sopstationer i innerstaden kvar. Det var den östra, som hade anlagts 1902. På området fanns fortfarande kvar stallet (hästarna var den tidens transportfordon), bostadshus för sopstationens personal och verkstäder. På 1980-talet hade bostadshusen förvandlats till "vanliga" lägenheter. Man planerade att bygga fler bostäder här och då skulle sopstationen vara tvungen att lämna de gamla lokalerna. Sopstationens byggnader skulle dock inte behöva rivas. 7 sidor. Fotografier.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 9. - 1985. - S. 51-57

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brunnar, dass och avlopp
Tema

Brunnar, dass och avlopp

En förutsättning för hälsa är rent vatten. Och en förutsättning för rent vatten i en stad är att hålla smutsigt avloppsvatten, toaletter och dricksvatten åtskilda. Kommer avloppsva…

Latrintömmerskor med dasstunna

Latrintömmerskor med dasstunna

Osnyggheter och skitbärarkäringar / Bengt Järbe

Osnyggheter och skitbärarkäringar / Bengt Järbe

Sopsortering vid Östra sopstation

Sopsortering vid Östra sopstation

Öfver-Ståthållare-Embetets kungörelse, angående renhållningen af gator och gårdar inom hufvudstaden: gifven i Stockholm den 14 juni 1861

Öfver-Ståthållare-Embetets kungörelse, angående renhållningen af gator och gårdar inom hufvudstaden: gifven i Stockholm den 14 juni 1861

Östra Renhållningsstationen på Ruddammsvägen

Östra Renhållningsstationen på Ruddammsvägen