Planritning i färg för byggandet av luktfria avträden, 1840-tal.
Ritning
Arkitekt: Axel Nyström. Stockholms stadsarkiv

Allmänna toaletter i Gamla stan på 1840-talet

Så här berättade en gammal stockholmare hur det såg ut vid det så kallade Köttorget (Mälartorget) i Gamla stan på 1840-talet:

”Från den punkt, där västra slussbron nu ligger, gick, längs vattnet, en rad låga stenruckel med handelsbodar fram till Kornhamnstorg. Där dessa slutade, fanns vid stranden, omedelbart bredvid de s.k. fiskblöterskornas plats, ett offentligt cabinet d'aisances, ett ohyggligt smutsgult träskjul.”

Ett ”cabinet d'aisance” är en allmän toalett eller avträde som det också kallas. På Stockholms stadsarkiv finns en ritning till en sådan allmän toalett vid Köttorget/Mälartorget i Gamla stan från just 1840-talet. Det fanns sju bås för män och fyra för kvinnor. Utanför planerades också en pissoar. På ritningen står skrivet:

Ritning till byggande af luktfria afträden under viadukten vid Köttorget, der höjden endast kan blifva 6 fot; och rök- samt luftrör blifva besvärliga för trafiken på och vid Jernbron.

Så det är osäkert om just denna allmänna toalett någonsin byggdes.

(Takhöjden anges till 6 fot  vilket är ca 183 cm.)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad