Sök

Sökresultat

46 träffar på Gustav III 1746-1792

"Klago-Sång Öfwer Konung Gustaf III" 1792

"Klago-Sång Öfwer Konung Gustaf III" 1792

Frögde-rop i Norden, wid hans kongl. maj:ts, konung Gustaf den tredjes, Sweriges, Göthes och Wändes konungs, och hennes kongl. maj:ts, drottning Sophia Magdalenas, Sweriges, Göthes och Wändes drottning  kröning

Frögde-rop i Norden, wid hans kongl. maj:ts, konung Gustaf den tredjes, Sweriges, Göthes och Wändes konungs, och hennes kongl. maj:ts, drottning Sophia Magdalenas, Sweriges, Göthes och Wändes drottning kröning

[Regler för invånarna under tornerspel] Öfwer-ståthållare-embetets kungörelse, om then ordning, som bland stadsens inwånare bör i akt tagas under thet torner- eller riddare spel, som på Adolph Friedrichs torg kommer at upföras

[Regler för invånarna under tornerspel] Öfwer-ståthållare-embetets kungörelse, om then ordning, som bland stadsens inwånare bör i akt tagas under thet torner- eller riddare spel, som på Adolph Friedrichs torg kommer at upföras

Berättelse, om de märkwärdiga händelser, som sig i Stockholm tildragit, ifrån d. 19 til och med d. 21 aug. 1772.

Berättelse, om de märkwärdiga händelser, som sig i Stockholm tildragit, ifrån d. 19 til och med d. 21 aug. 1772.

Kongl. maj:ts nådige kundgörelse til thesz trogne undersåtare i residence-staden Stockholm.

Kongl. maj:ts nådige kundgörelse til thesz trogne undersåtare i residence-staden Stockholm.

Gamla Operan sedd från Helgeandsholmen

Gamla Operan sedd från Helgeandsholmen

Skeppsbron vid Gustav III:s staty

Skeppsbron vid Gustav III:s staty

Berättelse om konung Gustaf III:s ärestod, och de i anledning af densammes aftäckande anstälde högtidligheter.

Berättelse om konung Gustaf III:s ärestod, och de i anledning af densammes aftäckande anstälde högtidligheter.

Drottningens juvelsmycke / Carl Jonas Love Almqvist

Drottningens juvelsmycke / Carl Jonas Love Almqvist

Kungamördarna / Olov Svedelid

Kungamördarna / Olov Svedelid

Smedräkning för blackars på- och avslående vid Smedjegården 1792

Smedräkning för blackars på- och avslående vid Smedjegården 1792

Gustav III:s staty / Bengt Järbe

Gustav III:s staty / Bengt Järbe

Gustav III och Bellman - stum spelfilm från 1908

Gustav III och Bellman - stum spelfilm från 1908

Läktarlampett från Gustav III:s opera

Läktarlampett från Gustav III:s opera

Torner- och riddarespel, hållit af konungen och hans kongl. höghet hertigen af Södermanland, i Stockholm på Adolph Friedrichs torg, den maji 1777.

Torner- och riddarespel, hållit af konungen och hans kongl. höghet hertigen af Södermanland, i Stockholm på Adolph Friedrichs torg, den maji 1777.

Tornerspel på Adolf Fredriks torg 1777

Tornerspel på Adolf Fredriks torg 1777

Börshusets fasad 1773

Börshusets fasad 1773

Drottningholms slottsteater

Drottningholms slottsteater

Jag, Gustav den tredje / text: Hans Peterson ; bild: Maria Domeij

Jag, Gustav den tredje / text: Hans Peterson ; bild: Maria Domeij

När medeltiden flyttade från stan

När medeltiden flyttade från stan

Historia om Konung Gustaf III:s mord på maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 mars 1792.

Historia om Konung Gustaf III:s mord på maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 mars 1792.

Mordet på Gustav III / Lars Ericson

Mordet på Gustav III / Lars Ericson

Bland kuppmakare och konspiratörer / Christer Jörgensen

Bland kuppmakare och konspiratörer / Christer Jörgensen

Där låg ett skimmer över Gustavs dagar / Magnus Hansson

Där låg ett skimmer över Gustavs dagar / Magnus Hansson

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.