Text

Historia om Konung Gustaf III:s mord på maskeraden i Stockholm, natten emellan den 16 och 17 mars 1792.

Gustav III blev kung av Sverige 1771. Han skaffade sig många fiender genom åren eftersom han ville koncentrera makten hos sig själv. Följden blev att ex. adeln förlorade en del av sin makt. Läs om mordet på kungen som skedde på en maskerad 1792. De sammansvurna gärningsmännen Ankarström, Ribbing, Liljehorn och Horn planerade och genomförde mordet. Frakturstil. 15 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Klago-Sång Öfwer Konung Gustaf III" 1792

"Klago-Sång Öfwer Konung Gustaf III" 1792

Bland kuppmakare och konspiratörer / Christer Jörgensen

Bland kuppmakare och konspiratörer / Christer Jörgensen

Drottningens juvelsmycke / Carl Jonas Love Almqvist

Drottningens juvelsmycke / Carl Jonas Love Almqvist

Norrmalmstorg (nuv. Gustav Adolfs torg) och Kungl. Slottet med Gamla Norrbro (riven 1797)

Norrmalmstorg (nuv. Gustav Adolfs torg) och Kungl. Slottet med Gamla Norrbro (riven 1797)